เรซิบอน แผ่นตัดเหล็ก 4″ #A46S

฿25.00
ใช้สำหรับตัดชิ้นงานประเภทโลหะ/ เหล็ก / สแตนเลส (ตามที่ระบุไว้ในฉลากบนหิน)
การใช้งาน ควรใช้ให้ถูกประเภทตามเครื่องหมาย และข้อบ่งชี้ที่ระบุไว้บนฉลากของหิน เช่น ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง, ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น ขณะที่ใช้งานข้อควรระวัง ใบมีดตัดเป็นประเภทใช้กับงานหนัก ควรปฏิบัติตามข้อบ่งใช้ที่ระบุบนฉลากของใบตัด และควรศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกวิธี "ห้ามนำไปเจียร์ชิ้นงานโดยเด็ดขาด"

เรซิบอน แผ่นเจียร์

฿22.00฿55.00
ใช้สำหรับเจียรชิ้นงานประเภทโลหะ / เหล็ก / สแตนเลส (ตามที่ระบุไว้ในฉลากบนหิน)
การใช้งาน ควรใช้ให้ถูกประเภทตามเครื่องหมาย และข้อบ่งชี้ที่ระบุไว้บนฉลากของหิน เช่น ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง, ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น ขณะที่ใช้งาน ข้อควรระวัง หินเจียร์เป็นประเภทใช้กับงานหนัก ควรปฏิบัติตามข้อบ่งใช้ที่ระบุบนฉลากของใบเจียร์ และควรศึกษาวิธีการใช้งานให้ถูกวิธี