บานประตูไม้สน Eco Pine – 007

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine – 012

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine – 016

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine – 027

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine – 044

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine – 103

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine – 112

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สน Eco Pine Ezero01

คุณสมบัติ
 • ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์อบแห้งมาตรฐานสากล
 • ไม่บิดงอและคงทนต่อการใช้งาน
 • ผ่านการอบแห้งและอัดเข้ารูป
 • เนื้อไม้ทนทานเหนียวแน่น
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สน ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สักอบแห้ง (บานคู่) SD075

รายละเอียด LANNA DOOR มีรูปแบบหลากหลายที่ลูกค้าส่วนมากนิยม เช่น ประตูไม้สัก สลักลายมังกร ลายคู่ไก่ฟ้า  ลายองุ่น ลายหลุยส์  หรือลายมงคลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแบบที่มีดีไซน์เช่นการใช้กระจกเงาสี กระจกเงา  การประดับลายกระจก  ทำให้ดูเรียบหรูและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง Lanna Door มีบานประตูไม้สักอบแห้งหลายเกรด  ดังนี้ 1. Lanna Door บานประตูไม้สักอบแห้งเกรดA -  มีจุดเด่นตรงที่เนื้อไม้ จะมีความสวยงามของลายไม้ มีตาไม้น้อย สีของเนื้อไม้จะมีสีเหลืองทอง เป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  อายุของเนื้อไม้ตั้งแต่ 15 ปีลงมา ส่วนลวดลายของบานนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งลาย8ลูกฟัก 6ลูกฟัก ลายโค้งคาราบาว ลายเกล็ดไม้ ลายกรอบกระจก ประตูไม้สักLanna Door ได้ผ่านการอบแห้ง ตามมารตฐานอยู่ที่ไม่เกิน15% 2. Lanna Door บานไม้สักเกรด AB - เนื้อไม้มีตาไม้ มีสีหลากหลาย (เข้ม,อ่อน,ขาวกระพี้) เป็นที่นำเข้าจากต่างประเทศ อายุของเนื้อไม้ตั้งแต่15ปีลงมา  ส่วนลวดลายของบานนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งลาย8ลูกฟัก 6ลูกฟัก ลายโค้งคาราบาว ลายเกล็ดไม้ ลายกรอบกระจก 3. Lanna Door บานไม้สักเกรด B - เนื้อไม้จะมีตาไม้มาก มีสีหลากหลายมาก เป็นไม้ที่ปลูกทางเศษฐกิจของรัฐบาล จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ส่วนลวดลายของบานนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งลาย8ลูกฟัก 6ลูกฟัก ลายโค้งคาราบาว ลายเกล็ดไม้ ลายกรอบกระจก คุณสมบัติ
 • ประตูไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีที่สุด เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง
 • ประตูไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนแต่สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีน้ำหนักเบา โดยประตูไม้สัก มีความโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน เนื่องจากเป็นประตูไม้ ที่ไม่เปลี่ยนสภาพตามภูมิอากาศและไม่ผุง่าย ใช้ทั้งภายในภายนอก
 • ประตูไม้สัก  มีคุณภาพดี อายุการใช้งานนาน  แต่เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานควรมีการทาสีทาไม้เพื่อป้องกันแดด ลม ฝนด้วยเพิ่มความคงทนเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่มีความสวยงามและคงทน
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สัก ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สัก ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ

บานประตูไม้สักอบแห้ง (บานคู่) SD076

รายละเอียด LANNA DOOR มีรูปแบบหลากหลายที่ลูกค้าส่วนมากนิยม เช่น ประตูไม้สัก สลักลายมังกร ลายคู่ไก่ฟ้า  ลายองุ่น ลายหลุยส์  หรือลายมงคลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแบบที่มีดีไซน์เช่นการใช้กระจกเงาสี กระจกเงา  การประดับลายกระจก  ทำให้ดูเรียบหรูและทันสมัยมากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่ง Lanna Door มีบานประตูไม้สักอบแห้งหลายเกรด  ดังนี้ 1. Lanna Door บานประตูไม้สักอบแห้งเกรดA -  มีจุดเด่นตรงที่เนื้อไม้ จะมีความสวยงามของลายไม้ มีตาไม้น้อย สีของเนื้อไม้จะมีสีเหลืองทอง เป็นไม้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ  อายุของเนื้อไม้ตั้งแต่ 15 ปีลงมา ส่วนลวดลายของบานนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งลาย8ลูกฟัก 6ลูกฟัก ลายโค้งคาราบาว ลายเกล็ดไม้ ลายกรอบกระจก ประตูไม้สักLanna Door ได้ผ่านการอบแห้ง ตามมารตฐานอยู่ที่ไม่เกิน15% 2. Lanna Door บานไม้สักเกรด AB - เนื้อไม้มีตาไม้ มีสีหลากหลาย (เข้ม,อ่อน,ขาวกระพี้) เป็นที่นำเข้าจากต่างประเทศ อายุของเนื้อไม้ตั้งแต่15ปีลงมา  ส่วนลวดลายของบานนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งลาย8ลูกฟัก 6ลูกฟัก ลายโค้งคาราบาว ลายเกล็ดไม้ ลายกรอบกระจก 3. Lanna Door บานไม้สักเกรด B - เนื้อไม้จะมีตาไม้มาก มีสีหลากหลายมาก เป็นไม้ที่ปลูกทางเศษฐกิจของรัฐบาล จากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ส่วนลวดลายของบานนั้น มีรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งลาย8ลูกฟัก 6ลูกฟัก ลายโค้งคาราบาว ลายเกล็ดไม้ ลายกรอบกระจก คุณสมบัติ
 • ประตูไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีที่สุด เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง
 • ประตูไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนแต่สามารถรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มีน้ำหนักเบา โดยประตูไม้สัก มีความโดดเด่นในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน เนื่องจากเป็นประตูไม้ ที่ไม่เปลี่ยนสภาพตามภูมิอากาศและไม่ผุง่าย ใช้ทั้งภายในภายนอก
 • ประตูไม้สัก  มีคุณภาพดี อายุการใช้งานนาน  แต่เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานควรมีการทาสีทาไม้เพื่อป้องกันแดด ลม ฝนด้วยเพิ่มความคงทนเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากไม้สักเป็นไม้ที่มีความสวยงามและคงทน
วิธีดูแลรักษา 1. ปกป้องผิวไม้จากความชื้นและแสงแดดด้วยการทาสีน้ำมัน สีน้ำพลาสติกสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ หรือใช้สีย้อมไม้ (Wood Stain) ซึ่งทาแล้วซึมเข้าเนื้อไม้ จึงโปร่งแสงเห็นลายไม้โดยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง 2. หากเกิดรอยคราบเป็นวงที่ ประตูไม้สัก ให้ใช้ผ้าหรือสำลีชุบน้ำมันการบูรถูก็ได้ รวมถึงหากเกิดรอยขีดข่วนที่ ประตูไม้สัก ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถู รอยขีดก็จะหายไป 3. กรณีคราบเปื้อนจากสีถ้าสียังไม่แห้งก็แก้ไขเหมือนรอยขีดข่วน แต่ถ้าแห้งแล้วให้ใช้น้ำมันสนชโลมบริเวณคราบนั้นจนกว่าคราบสีจะอ่อนตัวและหลุดไป จากนั้นใช้น้ำมันชักเงาถูให้สะอาด ซึ่งเจ้าของบ้านอาจจะต้องพิถีพิถันในการดูแลรักษาและหมั่นทำความสะอาดอยู่บ่อยๆ