วงกบหน้าต่างไม้กาเปอร์ 1ช่องลับเเล

รายละเอียด เนื้อไม้จะมีเสี้ยนหยาบหนาแน่นไม่มาก เหมาะสำหรับทำวงกบสำหรับก่อสร้างบ้านเรือน ไม้ตัวนี้จะยืดหยุ่น มักแตกรอยลายงา ถ้าตากแดดตากฝน จะแตกต่างเสี้ยนเป็นรอยหยาบหรือตกเกล็ดเล็กๆ คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. สีเส้นเสี้ยนเก่ากว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก
 3. ไสกบตกแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
 4. เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งแรงและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้กาเปอร์ 1ช่องเกล็ด

รายละเอียด เนื้อไม้จะมีเสี้ยนหยาบหนาแน่นไม่มาก เหมาะสำหรับทำวงกบสำหรับก่อสร้างบ้านเรือน ไม้ตัวนี้จะยืดหยุ่น มักแตกรอยลายงา ถ้าตากแดดตากฝน จะแตกต่างเสี้ยนเป็นรอยหยาบหรือตกเกล็ดเล็กๆ คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. สีเส้นเสี้ยนเก่ากว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก
 3. ไสกบตกแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
 4. เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งแรงและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้กาเปอร์ 1ช่องเปิด

รายละเอียด เนื้อไม้จะมีเสี้ยนหยาบหนาแน่นไม่มาก เหมาะสำหรับทำวงกบสำหรับก่อสร้างบ้านเรือน ไม้ตัวนี้จะยืดหยุ่น มักแตกรอยลายงา ถ้าตากแดดตากฝน จะแตกต่างเสี้ยนเป็นรอยหยาบหรือตกเกล็ดเล็กๆ คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. สีเส้นเสี้ยนเก่ากว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก
 3. ไสกบตกแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
 4. เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งแรงและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้กาเปอร์ 1ช่องเปิด (กระทุ้ง)

รายละเอียด เนื้อไม้จะมีเสี้ยนหยาบหนาแน่นไม่มาก เหมาะสำหรับทำวงกบสำหรับก่อสร้างบ้านเรือน ไม้ตัวนี้จะยืดหยุ่น มักแตกรอยลายงา ถ้าตากแดดตากฝน จะแตกต่างเสี้ยนเป็นรอยหยาบหรือตกเกล็ดเล็กๆ คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. สีเส้นเสี้ยนเก่ากว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก
 3. ไสกบตกแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
 4. เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งแรงและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้กาเปอร์ 2ช่องเปิด

รายละเอียด เนื้อไม้จะมีเสี้ยนหยาบหนาแน่นไม่มาก เหมาะสำหรับทำวงกบสำหรับก่อสร้างบ้านเรือน ไม้ตัวนี้จะยืดหยุ่น มักแตกรอยลายงา ถ้าตากแดดตากฝน จะแตกต่างเสี้ยนเป็นรอยหยาบหรือตกเกล็ดเล็กๆ คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. สีเส้นเสี้ยนเก่ากว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก
 3. ไสกบตกแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
 4. เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งแรงและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้กาเปอร์ 3ช่องเปิด

รายละเอียด เนื้อไม้จะมีเสี้ยนหยาบหนาแน่นไม่มาก เหมาะสำหรับทำวงกบสำหรับก่อสร้างบ้านเรือน ไม้ตัวนี้จะยืดหยุ่น มักแตกรอยลายงา ถ้าตากแดดตากฝน จะแตกต่างเสี้ยนเป็นรอยหยาบหรือตกเกล็ดเล็กๆ คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. สีเส้นเสี้ยนเก่ากว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก
 3. ไสกบตกแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
 4. เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งแรงและทนทาน
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้เต็ง 1ช่อง เปิด บานกระทุ้งห้องน้ำ

รายละเอียด เป็นไม้ที่ขึ้นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อตัดทิ้งไว้นาน เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างแห้ง และละเอียด ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ เนื้อหยาบ เลื่อยตัดยากเมื่อแห้ง เมื่อหดตัวมักแตกเป็นลายงา เหมาะกับงานภายนอกเสี้ยนสับสน แต่สม่ำเสมอแข็งเหนียวแข็งแรง และทนทานมากแห้งแล้วเลื่อยไสกบตกแต่งได้ยาก ใช้ทำโครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประตูหน้าต่าง โครงหลังคา เสา คุณสมบัติ
 1. สามารถไสผิว และปรับแต่งได้
 2. เคลือบผิว และทำสีย้อมได้ตามต้องการ
 3. เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน เสี้ยนไม่หยาบแต่สม่ำเสมอ
 4. แข็ง เหนียว มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้เต็ง 1ช่องเกล็ด

รายละเอียด เป็นไม้ที่ขึ้นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อตัดทิ้งไว้นาน เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างแห้ง และละเอียด ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ เนื้อหยาบ เลื่อยตัดยากเมื่อแห้ง เมื่อหดตัวมักแตกเป็นลายงา เหมาะกับงานภายนอกเสี้ยนสับสน แต่สม่ำเสมอแข็งเหนียวแข็งแรง และทนทานมากแห้งแล้วเลื่อยไสกบตกแต่งได้ยาก ใช้ทำโครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประตูหน้าต่าง โครงหลังคา เสา คุณสมบัติ
 1. สามารถไสผิว และปรับแต่งได้
 2. เคลือบผิว และทำสีย้อมได้ตามต้องการ
 3. เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน เสี้ยนไม่หยาบแต่สม่ำเสมอ
 4. แข็ง เหนียว มีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้โปโล่เเดง ลับเเล1ช่อง

รายละเอียด “ไม้เนื้อแข็ง” หมายถึง เช่น ไม้โปโร่แดง ไม้อกาติส ไม้เบญจพรรณ ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า และไม้ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดนี้ เรียกว่า  “ไม้เนื้อแข็ง”  ประตูไม้เนื้อแข็ง คือไม้โปโร่แดงและไม้อกาติสที่เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ผลิต เป็นไม้ประเภทไม่แข็งและไม่อ่อนเกิน สามารถอบแห้งได้ มีน้ำหนักพอสมควร มีราคาอยู่ในระดับปาน โดยไม้โปโร่แดง เป็นไม้ทางมาเลเซีย นิยมนำมาทำประตู หน้าต่าง คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. เป็นไม้ที่ละเอียดมีเสี้ยนแข็ง หยาบ สีสันของไม้จะมีสีแดงเข้ม สวยงาม
 3. ไสกบตบแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้โปโล่เเดงอบแห้ง 1ช่องเปิด

รายละเอียด “ไม้เนื้อแข็ง” หมายถึง เช่น ไม้โปโร่แดง ไม้อกาติส ไม้เบญจพรรณ ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า และไม้ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดนี้ เรียกว่า  “ไม้เนื้อแข็ง”  ประตูไม้เนื้อแข็ง คือไม้โปโร่แดงและไม้อกาติสที่เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ผลิต เป็นไม้ประเภทไม่แข็งและไม่อ่อนเกิน สามารถอบแห้งได้ มีน้ำหนักพอสมควร มีราคาอยู่ในระดับปาน โดยไม้โปโร่แดง เป็นไม้ทางมาเลเซีย นิยมนำมาทำประตู หน้าต่าง คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. เป็นไม้ที่ละเอียดมีเสี้ยนแข็ง หยาบ สีสันของไม้จะมีสีแดงเข้ม สวยงาม
 3. ไสกบตบแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร

วงกบหน้าต่างไม้โปโล่เเดงอบแห้ง 2ช่องเกล็ด

รายละเอียด “ไม้เนื้อแข็ง” หมายถึง เช่น ไม้โปโร่แดง ไม้อกาติส ไม้เบญจพรรณ ไม้เต็ง ไม้แดง ไม้มะค่า และไม้ชนิดอื่นๆ ทั้งหมดนี้ เรียกว่า  “ไม้เนื้อแข็ง”  ประตูไม้เนื้อแข็ง คือไม้โปโร่แดงและไม้อกาติสที่เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ผลิต เป็นไม้ประเภทไม่แข็งและไม่อ่อนเกิน สามารถอบแห้งได้ มีน้ำหนักพอสมควร มีราคาอยู่ในระดับปาน โดยไม้โปโร่แดง เป็นไม้ทางมาเลเซีย นิยมนำมาทำประตู หน้าต่าง คุณสมบัติ
 1. เนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดง
 2. เป็นไม้ที่ละเอียดมีเสี้ยนแข็ง หยาบ สีสันของไม้จะมีสีแดงเข้ม สวยงาม
 3. ไสกบตบแต่งได้ดีและชักเงาได้ดี
ลักษณะการใช้งาน ใช้คู่กับประตูทั่วไป เช่น ประตูไม้จริง ประตูไม้จริง ประตูไม้สังเคราะห์ ฯลฯ รับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร