Showing 1–12 of 17 results

Kwali (Makha) Smooth

ขนาด 15/0.6x127x910 จำนวน 20 แผ่น / 2.3.114 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • แข็งแรง ทนทาน
 • ทนต่อการกัดแทะของแมลง
 • หน้าไม้เป็นไม้จริง มีลวดลายไม้ที่แท้จริง
 • ไม่บิดงอ ยืด หด หรือขยายตัวง่าย
 • ทนความชื้นสูง

Oak Brush

ขนาด 15/2.0x127x910 จำนวน 20 แผ่น / 2.3114 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • แข็งแรง ทนทาน
 • ทนต่อการกัดแทะของแมลง
 • หน้าไม้เป็นไม้จริง มีลวดลายไม้ที่แท้จริง
 • ไม่บิดงอ ยืด หด หรือขยายตัวง่าย
 • ทนความชื้นสูง

Oak Smooth

ขนาด 15/2.0x127x910 จำนวน 20 แผ่น / 2.3114 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • แข็งแรง ทนทาน
 • ทนต่อการกัดแทะของแมลง
 • หน้าไม้เป็นไม้จริง มีลวดลายไม้ที่แท้จริง
 • ไม่บิดงอ ยืด หด หรือขยายตัวง่าย
 • ทนความชื้นสูง

Super Matt – Dark Grey

ขนาด : 14 x 125 x 900 : 14 x 190 x 1200 จำนวน12 ชิ้น / 1.35 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • เพราะไม้เอ็นจิเนียร์ไอวูด เป็นสุดยอดไม้อัจฉริยะแห่งยุคที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
 • สวยงาม ด้วยสีและลายไม้ที่ชัดเจน หลากหลายสไตล์มีให้เลือกถึง 10 สี
 • ทนทาน ด้วยเทคนิคเอ็นจิเนียร์ที่ทำให้ไม้แข็งแรง
 • ปลอดภัย จากปลวกร้ายเพราะอัดน้ำยากันปลวก CCA ระดับ H3
 • รับประกันปลวก - มอด ไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี
 • เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากป่าปลูก
 • สวยงามด้วยวีเนียร์ไม้โอ๊คเกรด AAA จากอเมริกา
 • ผิวหน้าแข็งแกร่งด้วยสียูวีอะคริลิคแล็กเกอร์ 8 ชั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบเป็นไม้จากป่าปลูก

Super Matt – Super Black

ขนาด : 14 x 125 x 900 : 14 x 190 x 1200 จำนวน12 ชิ้น / 1.35 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • เพราะไม้เอ็นจิเนียร์ไอวูด เป็นสุดยอดไม้อัจฉริยะแห่งยุคที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
 • สวยงาม ด้วยสีและลายไม้ที่ชัดเจน หลากหลายสไตล์มีให้เลือกถึง 10 สี
 • ทนทาน ด้วยเทคนิคเอ็นจิเนียร์ที่ทำให้ไม้แข็งแรง
 • ปลอดภัย จากปลวกร้ายเพราะอัดน้ำยากันปลวก CCA ระดับ H3
 • รับประกันปลวก - มอด ไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี
 • เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากป่าปลูก
 • สวยงามด้วยวีเนียร์ไม้โอ๊คเกรด AAA จากอเมริกา
 • ผิวหน้าแข็งแกร่งด้วยสียูวีอะคริลิคแล็กเกอร์ 8 ชั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบเป็นไม้จากป่าปลูก

Super White

ขนาด : 14 x 125 x 900 : 14 x 190 x 1200 จำนวน12 ชิ้น / 1.35 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • เพราะไม้เอ็นจิเนียร์ไอวูด เป็นสุดยอดไม้อัจฉริยะแห่งยุคที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
 • สวยงาม ด้วยสีและลายไม้ที่ชัดเจน หลากหลายสไตล์มีให้เลือกถึง 10 สี
 • ทนทาน ด้วยเทคนิคเอ็นจิเนียร์ที่ทำให้ไม้แข็งแรง
 • ปลอดภัย จากปลวกร้ายเพราะอัดน้ำยากันปลวก CCA ระดับ H3
 • รับประกันปลวก - มอด ไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี
 • เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากป่าปลูก
 • สวยงามด้วยวีเนียร์ไม้โอ๊คเกรด AAA จากอเมริกา
 • ผิวหน้าแข็งแกร่งด้วยสียูวีอะคริลิคแล็กเกอร์ 8 ชั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบเป็นไม้จากป่าปลูก

Teak Brush

ขนาด 15/2.0x125x910 จำนวน 20 แผ่น / 2.275 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • แข็งแรง ทนทาน
 • ทนต่อการกัดแทะของแมลง
 • หน้าไม้เป็นไม้จริง มีลวดลายไม้ที่แท้จริง
 • ไม่บิดงอ ยืด หด หรือขยายตัวง่าย
 • ทนความชื้นสูง

Teak Light

ขนาด 15/2.0x125x910 จำนวน 20 แผ่น / 2.275 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • แข็งแรง ทนทาน
 • ทนต่อการกัดแทะของแมลง
 • หน้าไม้เป็นไม้จริง มีลวดลายไม้ที่แท้จริง
 • ไม่บิดงอ ยืด หด หรือขยายตัวง่าย
 • ทนความชื้นสูง

Teak Smooth

ขนาด 15/2.0x125x910 จำนวน 20 แผ่น / 2.275 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • แข็งแรง ทนทาน
 • ทนต่อการกัดแทะของแมลง
 • หน้าไม้เป็นไม้จริง มีลวดลายไม้ที่แท้จริง
 • ไม่บิดงอ ยืด หด หรือขยายตัวง่าย
 • ทนความชื้นสูง

UV Arcrylic Lacquer- Beige

ขนาด : 14 x 125 x 900 : 14 x 190 x 1200 จำนวน12 ชิ้น / 1.35 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • เพราะไม้เอ็นจิเนียร์ไอวูด เป็นสุดยอดไม้อัจฉริยะแห่งยุคที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
 • สวยงาม ด้วยสีและลายไม้ที่ชัดเจน หลากหลายสไตล์มีให้เลือกถึง 10 สี
 • ทนทาน ด้วยเทคนิคเอ็นจิเนียร์ที่ทำให้ไม้แข็งแรง
 • ปลอดภัย จากปลวกร้ายเพราะอัดน้ำยากันปลวก CCA ระดับ H3
 • รับประกันปลวก - มอด ไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี
 • เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากป่าปลูก
 • สวยงามด้วยวีเนียร์ไม้โอ๊คเกรด AAA จากอเมริกา
 • ผิวหน้าแข็งแกร่งด้วยสียูวีอะคริลิคแล็กเกอร์ 8 ชั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบเป็นไม้จากป่าปลูก

UV Arcrylic Lacquer- Copper Brown

ขนาด : 14 x 125 x 900 : 14 x 190 x 1200 จำนวน12 ชิ้น / 1.35 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • เพราะไม้เอ็นจิเนียร์ไอวูด เป็นสุดยอดไม้อัจฉริยะแห่งยุคที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
 • สวยงาม ด้วยสีและลายไม้ที่ชัดเจน หลากหลายสไตล์มีให้เลือกถึง 10 สี
 • ทนทาน ด้วยเทคนิคเอ็นจิเนียร์ที่ทำให้ไม้แข็งแรง
 • ปลอดภัย จากปลวกร้ายเพราะอัดน้ำยากันปลวก CCA ระดับ H3
 • รับประกันปลวก - มอด ไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี
 • เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากป่าปลูก
 • สวยงามด้วยวีเนียร์ไม้โอ๊คเกรด AAA จากอเมริกา
 • ผิวหน้าแข็งแกร่งด้วยสียูวีอะคริลิคแล็กเกอร์ 8 ชั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบเป็นไม้จากป่าปลูก

UV Arcrylic Lacquer- Dark Brown

ขนาด : 14 x 125 x 900 : 14 x 190 x 1200 จำนวน12 ชิ้น / 1.35 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • เพราะไม้เอ็นจิเนียร์ไอวูด เป็นสุดยอดไม้อัจฉริยะแห่งยุคที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่า
 • สวยงาม ด้วยสีและลายไม้ที่ชัดเจน หลากหลายสไตล์มีให้เลือกถึง 10 สี
 • ทนทาน ด้วยเทคนิคเอ็นจิเนียร์ที่ทำให้ไม้แข็งแรง
 • ปลอดภัย จากปลวกร้ายเพราะอัดน้ำยากันปลวก CCA ระดับ H3
 • รับประกันปลวก - มอด ไม่ทำลายเนื้อไม้ 5 ปี
 • เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมเพราะผลิตจากป่าปลูก
 • สวยงามด้วยวีเนียร์ไม้โอ๊คเกรด AAA จากอเมริกา
 • ผิวหน้าแข็งแกร่งด้วยสียูวีอะคริลิคแล็กเกอร์ 8 ชั้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบเป็นไม้จากป่าปลูก