แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

ปาร์เก้ ไม้มะค่า

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น ลักษณะไม้ : เป็นไม้ที่มักนำมาอ้างอิงเมื่อพูดถึงไม้เนื้อแข็ง มะค่าหลายชนิดในตระกูล Afzelia Genus มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันและส่วนใหญ่มีอยู่ในแถบแอฟริกา ส่วนมะค่าในเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นชนิด Xylocarpa แก่นของไม้มะค่ามีสีน้ำตาลอมแดง แต่สีจะอ่อนกว่าสีของไม้ Pyinkado หรือPadauk lumber สีของไม้มะค่าจะเข้มตามอายุและเข้มขึ้นเมื่อถูกแสงแดด ลายไม้มะค่าจะเรียงเป็นเส้นตรงและเนื้อไม้ไม่มีกลิ่น จึงทำให้ไม้ประเภทนี้เป็นที่ดึงดูดใจ ด้วยความสวยงามและความแข็งแรงของเนื้อไม้ จึงนิยมนำไม้มะค่ามาทำเป็นเครื่องเรือนประเภทตู้ งานแกะสลัก และไม้สำหรับปูพื้น เนื่องจากไม้มะค่ามีราคาสูง ไม้มะค่าจึงถูกนำไปผลิตเป็นเครื่องเรือนคุณภาพสูง งานหัตถกรรม รวมถึงใช้ในการสร้างบ้านด้วย

ปาร์เก้เข้าลิ้น ไม้ตะแบก

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น ลักษณะไม้ : เป็นไม้เนื้อแข็ง มีขาวเทา ลายคล้ายไม้สักแต่ความลึกของลายจะเบากว่า ปลวกมอดไม่กิน จุดเด่นของตัวนี้คือสามารถนำไปทำงานตกแงภายในได้ทั้งแนวโมเดิร์นและคลาสสิก เนื่องจากไม้มีสีอ่อน ทำให้ย้อมสีได้แทบจะทุกสี จึงเป็นเหตุที่ช่วงหลังมานี้เจ้าของบ้านหันมานิยมใช้ไม้ตะแบกมากขึ้น

ปาร์เก้เข้าลิ้น ไม้ประดู่

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น

ปาร์เก้เข้าลิ้น ไม้เต็ง

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น ลักษณะไม้ :  เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน จนถึงน้ำตาลแก่แกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบ แต่สม่ำเสมอแข็งแรงและทนทานมาก เมื่อผื่งให้แห้งแล้วเลื่อยไสตกแต่งได้ยาก น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรางรถไฟ เครื่องมืออกสิกรรม โครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประตูหน้าต่าง โครงหลังคาเสาเป็นต้น

ปาร์เก้เข้าลิ้น ไม้เนื้อแข็ง

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น

ปาร์เก้เข้าลิ้นไม้สัก

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น

ปาร์เก้เข้าลิ้นไม้แดง

คุณสมบัติ 1 ชนิดไม้   ต้องมีความแข็งแรงพอสำหรับการรับน้ำหนักและทนทานต่อการขูดขีดและความร้อน กรดและ น้ำยาทำความสะอาดเป็นต้น 2 ความชื้น  สำหรับอากาศของบ้านเรา ขอแนะนำให้มีความชื้นไม่เกิน 12-18  เปอร์เซนต์ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการยืดหดตัวภายหลังการใช้งาน และการบิดงอเนื่องจากการอบที่ไม่ได้มาตรฐาน 3 การติดตั้ง ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในเรื่องการติดตั้งพื้นไม้ในแต่ละกรณี เช่น การติดตั้งไม้พื้นหน้าใหญ่บริเวณชั้นล่างซึ่งอาจมีการยืดหดตัวค่อนข้างมาก จะต้องปูไม้พื้นบนตงไม้โดยมีระยะระหว่างตงไม้ที่เหมาะสม เป็นต้น

ไม้ปาร์เก้ ไม้แดง

ข้อควรระวัง :  สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ไม้ปาร์เก้ก็คือ เนื่องจากไม้ปาเก้ไม่มีลิ้น-ร่อง การทนทานต่อความชื้นจะต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการปูพื้นไม้ปาร์เก้ใน บริเวณหน้าห้องน้ำ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการโดนน้ำท่วม ข้อเสนอแนะ : การเลือกพื้นไม้เพื่อใช้งานมีข้อควรคำนึงหลายประการ ในที่นี้ควรใช้เกณฑ์เกี่ยวกับชนิด ขนาด สี ลักษณะการใช้งาน เพื่อเลือกพื้นไม้ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในตลาด โดยจะพิจารณาถึงพื้นไม้จริงเท่านั้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับความสวยงามและความคงทนของพื้นแต่ละชนิดเป็นหลัก ลักษณะไม้ : ไม้แดงคือ ไม้ประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากก็คือ ไม้แดง ซึ่งไม้แดงมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีความแข็งแรงทนทานมาก ต้นของไม้แดงมีความสูงประมาณ 20-37 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-4 ฟุต เนื้อไม้มีสีน้ำตาลแดง หรือสีแดงระเรื่อ สวยงามเรียบเนียน และค่อนข้างละเอียด ไม้แดงยังเป็นไม้ที่คงสภาพได้ดี หากผ่านกรรมวิธีการอบแห้ง ไม่ผุพังง่าย สามารถเลื่อยไสตกแต่ง และขัดเงาได้ดี สามารถพบไม้แดงได้ในพื้นที่ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบ เช่น ป่าเต็งรัง หรือป่าแดง เป็นต้น เพราะไม้แดงนั้น เจริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้ง สภาพดินค่อนข้างลึก ประกอบกับพื้นที่นั้นต้องมีหินแกรนิต หรือหินทรายด้วย ไม้แดงนิยมนำมาใช้ในการปูพื้น การก่อสร้าง ทำเสาไม้แดง คานไม้แดง วงกบไม้แดง เฟอร์นิเจอร์ไม้แดง หรือนำมาพัฒนาเป็นไม้แดงแปรรูป เป็นต้น

ไม้พื้นปาร์เก้ไม้สัก

ข้อควรระวัง :  สิ่งที่ต้องระวังในการใช้ไม้ปาร์เก้ก็คือ เนื่องจากไม้ปาเก้ไม่มีลิ้น-ร่อง การทนทานต่อความชื้นจะต่ำ ควรหลีกเลี่ยงการปูพื้นไม้ปาร์เก้ใน บริเวณหน้าห้องน้ำ หรือบริเวณที่เสี่ยงต่อการโดนน้ำท่วม ข้อเสนอแนะ : การเลือกพื้นไม้เพื่อใช้งานมีข้อควรคำนึงหลายประการ ในที่นี้ควรใช้เกณฑ์เกี่ยวกับชนิด ขนาด สี ลักษณะการใช้งาน เพื่อเลือกพื้นไม้ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในตลาด โดยจะพิจารณาถึงพื้นไม้จริงเท่านั้น ในประเด็นที่เกี่ยวกับความสวยงามและความคงทนของพื้นแต่ละชนิดเป็นหลัก ลักษณะของไม้ :  ไม้สัก เป็นต้นไม้ผลัดใบ ขนาดใหญ่มีลำต้นเปลา มักมีพูพอน ตอนโคนต้นเรือนยอดกลม สูงเกินกว่า 20 เมตร เปลือก หนา 0.30-1.70 ซม. สีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อนแกมเทา แตกเป็นร่องตื้น ๆ ไปตามทางยาวและหลุดออกเป็นแผ่นบาง ๆ เล็ก ๆ ใบ ใหญ่ ความกว้าง 25-30 ซม. ความยาว 30-40 ซม. รูปใบรีมน หรือรูปไข่กลับ แตกจากกิ่งเป็นคู่ ๆ ท้องใบสากหลังใบสีเขียว แกมเทา เป็นขน ดอก เล็กสีขาวนวล ออกเป็นช่อใหญ่ ๆ ตามปลายกิ่งเริ่มออกดอกเดือน มิถุนายน เป็นต้น ผล ค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลหนึ่ง ๆ มีเมล็ดใน 1-4 เมล็ด เปลือกแข็งมีขนสั้น ๆ นุ่ม ๆสีน้ำตาล หุ้มอยู่ ผลแก่ในราวเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ลักษณะเนื้อไม้ สีเหลืองทอง ถึงสีน้ำตาลแก่ มีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลแก่แทรก เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลาง เลื่อยใสกบ ตบแต่งง่าย ไม้สัก ปลวกและมอดไม่ทำอันตราย เพราะในเนื้อไม้สักมีสารเคมีพิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง ชื่อ O-cresyl methyl ether สารเคมีชนิดนี้ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของกรมป่าไม้ มีคุณสมบัติ เมื่อทาหรืออาบไม้แล้วไม้จะมีความคงทนต่อ ปลวก แมลง เห็ดราได้อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ในไม้สักทอง ยังพบว่ามีทองคำปนอยู่ 0.5 ppm. (ไม้สักทอง 26 ต้น มีทองคำหนัก 1 บาท) ไม้สัก เป็นไม้เนื้อแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ จากการทดลองตามหลักวิชาการไม้สักมีความแข็งแรงสูงกว่า 1,000 กก./ตร.ซม. และมีความทนทานตามธรรมชาติ จากการทดลองนำส่วนที่เป็นแก่นของไม้สักไปทดลองปักดิน ปรากฏว่า มีความทนทานตามธรรมชาติเกินกว่า 10 ปี (ระหว่าง 11-18 ปี)