แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่น ดีดี

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวนครั้งในการใช้งาน : 1-3 ครั้ง ***หมายเหตุ จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่น ดีดี พลัส

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวนครั้งในการใช้งาน : 1-3 ครั้ง ***หมายเหตุ จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่นลานนา

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวนครั้งในการใช้งาน : 3-4 ครั้ง ***หมายเหตุจำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่นลานนา ซุปเปอร์พลัส

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ จำนวนครั้งในการใช้งาน : 15-25 ครั้ง ***หมายเหตุ จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่นลานนา พลัส

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ จำนวนครั้งในการใช้งาน : 10-15 ครั้ง ***หมายเหตุ จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่นลานนา อีโค่

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวนครั้งในการใช้งาน : 3-4 ครั้ง ***หมายเหตุจำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ

ไม้อัดเคลือบฟิล์ม รุ่นลานนา โปร

การใช้งาน : เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง หรืออาคารสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความประณีตของผิวคอนกรีต เรียบสวยพิเศษ จำนวนครั้งในการใช้งาน : 5-7 ครั้ง ***หมายเหตุ จำนวนครั้งในการใช้งานจริงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม วิธีใช้งานของผู้ใช้ การเก็บรักษา และสภาวะอากาศ