แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

ไม้กระบาก อบน้ำยา

สารเคมีใช้ป้องกันรักษาเนื้อไม้มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีความเป็นพิษต่อศัตรูทำลายไม้ เช่น ปลวก มอด 2. มีความคงทนอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน 3. มีความสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดี 4. ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อเนื้อไม้ 5. ไม่ทำให้โลหะเป็นสนิม 6. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทำการอาบน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้และนำไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยาแล้วไปใช้ประโยชน์ ข้อดีของการป้องกันรักษาเนื้อไม้ - ทำให้อายุการใช้งานของไม้ยาวนานขึ้น -บรรเทาในการหด ยืดและป้องกันการแตกหักและบิดงอ -ไม้มีความทนทานกำตัดเชื้อเห็ดราที่มีอยู่ในไม้ไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่ - ทำให้นำไม้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น เช่น งานภายในอาคาร งานภายนอกอาคาร พื้นที่งานใต้ดิน งานที่ต้องใช้ไม้สัมผัสพื้นโดยตรงหรือฝั่งลงในดินหรืองานที่ต้องใช้ไม้สัมผัสน้ำโดยตรงซึ่งจะเป็นน้ำทะเลก็ได้ -ไม้มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน ทำงานได้ง่ายมากขึ้น -ในการทาสีจะสามารถติดดีกว่า - ทำให้มีทางเลือกในการออกแบบงานไม้มากขึ้น โดยเฉพาะบางสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่ความคุณสมบัติเช่นไม้ หรือใช้ในงานตบแต่งให้เกิดความสวยงามต่างๆ

ไม้ยาง อบน้ำยา

สารเคมีใช้ป้องกันรักษาเนื้อไม้มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีความเป็นพิษต่อศัตรูทำลายไม้ เช่น ปลวก มอด 2. มีความคงทนอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน 3. มีความสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดี 4. ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อเนื้อไม้ 5. ไม่ทำให้โลหะเป็นสนิม 6. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทำการอาบน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้และนำไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยาแล้วไปใช้ประโยชน์ ข้อดีของการป้องกันรักษาเนื้อไม้ - ทำให้อายุการใช้งานของไม้ยาวนานขึ้น -บรรเทาในการหด ยืดและป้องกันการแตกหักและบิดงอ -ไม้มีความทนทานกำตัดเชื้อเห็ดราที่มีอยู่ในไม้ไม่ให้เกิดขึ้นมาใหม่ - ทำให้นำไม้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น เช่น งานภายในอาคาร งานภายนอกอาคาร พื้นที่งานใต้ดิน งานที่ต้องใช้ไม้สัมผัสพื้นโดยตรงหรือฝั่งลงในดินหรืองานที่ต้องใช้ไม้สัมผัสน้ำโดยตรงซึ่งจะเป็นน้ำทะเลก็ได้ -ไม้มีน้ำหนักเบา สะดวกในการใช้งาน ทำงานได้ง่ายมากขึ้น -ในการทาสีจะสามารถติดดีกว่า - ทำให้มีทางเลือกในการออกแบบงานไม้มากขึ้น โดยเฉพาะบางสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่ความคุณสมบัติเช่นไม้ หรือใช้ในงานตบแต่งให้เกิดความสวยงามต่างๆ

ไม้สนอบแห้ง

ประโยชน์ของการผึ่งหรืออบ 1. ทำให้ไม้อยู่ตัว มีการยืดและหดตัวน้อย เมื่อนำไม้นั้นไปใช้งานจะไม่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ อันเนื่องมาจากการหดตัวของไม้ หรือโค้ง โก่ง จากการขยายตัว 2. ทำให้ลดการถูกทำลายของแมลง เห็ดรา เนื่องจากในไม้สด มีพวกน้ำเลี้ยงและอาหาร พวกแป้งน้ำตาลอยู่มาก ทำให้เหมาะต่อการทำลายของแมลงและเห็ดรา 3. ทำให้ไม้มีน้ำหนักเบาเป็นการลดค่าขนส่งและสะดวกต่อการนำไปใช้ 4. ทำให้ไม้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 5. ทำให้ไม้มาการดูดซึมน้ำยารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะน้ำยาที่เป็นน้ำมันหรือใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย 6. ทาสีและทาน้ำมันชักเงาได้ดี 7. ทำให้ไม้เป็นฉนวนความร้อน และฉนวนไฟฟ้าได้ดีขึ้น

ไม้โปโร่แดง อบแห้ง

ประโยชน์ของการผึ่งหรืออบ 1. ทำให้ไม้อยู่ตัว มีการยืดและหดตัวน้อย เมื่อนำไม้นั้นไปใช้งานจะไม่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ อันเนื่องมาจากการหดตัวของไม้ หรือโค้ง โก่ง จากการขยายตัว 2. ทำให้ลดการถูกทำลายของแมลง เห็ดรา เนื่องจากในไม้สด มีพวกน้ำเลี้ยงและอาหาร พวกแป้งน้ำตาลอยู่มาก ทำให้เหมาะต่อการทำลายของแมลงและเห็ดรา 3. ทำให้ไม้มีน้ำหนักเบาเป็นการลดค่าขนส่งและสะดวกต่อการนำไปใช้ 4. ทำให้ไม้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น 5. ทำให้ไม้มาการดูดซึมน้ำยารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะน้ำยาที่เป็นน้ำมันหรือใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย 6. ทาสีและทาน้ำมันชักเงาได้ดี 7. ทำให้ไม้เป็นฉนวนความร้อน และฉนวนไฟฟ้าได้ดีขึ้น