Showing 1–12 of 1430 results

0712 Century Teak

ขนาด  8x193x1218  1.88 ตร.ม/กล่อง 12x190x1214 1.61ตร.ม/กล่อง การรับประกัน 
 1.  การรับประกันความทนทานของพื้นผิวไม้ต่อรอยขูดขีดจากสภาพการใช้งานปกติ
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากความชื้น น้ำ
 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากธรรมชาติ
 4. การรับประกันไม่ครอบคลุม การอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดอบอ้าวโดยไม่มีการระบายอากาศ การผึ่งแดดหรือเปียกน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 5. ทางบริษัท ไม่รับประกันความเสียหายจากปลวก จึงแนะนำให้ทำการกำจัดปลวกในพื้นที่ก่อนที่ท่านจะติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 6. การรับประกันไม่ครอบคลุม ความผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง หรือ การดัดแปลงแก้ไขสินค้าให้เปลี่ยนไปจากเดิม
 7. การรับประกันไม่ครอบคลุม ผิวหน้าของแผ่นพื้น จะต้องไม่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาอย่างผิดวิธี หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การขีดข่วน การกระแทก การกรีดหรือการตัด

0812 Antique Teak

ขนาด  8x193x1218  1.88 ตร.ม/กล่อง 12x190x1214 1.61ตร.ม/กล่อง การรับประกัน 
 1.  การรับประกันความทนทานของพื้นผิวไม้ต่อรอยขูดขีดจากสภาพการใช้งานปกติ
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากความชื้น น้ำ
 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากธรรมชาติ
 4. การรับประกันไม่ครอบคลุม การอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดอบอ้าวโดยไม่มีการระบายอากาศ การผึ่งแดดหรือเปียกน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 5. ทางบริษัท ไม่รับประกันความเสียหายจากปลวก จึงแนะนำให้ทำการกำจัดปลวกในพื้นที่ก่อนที่ท่านจะติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 6. การรับประกันไม่ครอบคลุม ความผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง หรือ การดัดแปลงแก้ไขสินค้าให้เปลี่ยนไปจากเดิม
 7. การรับประกันไม่ครอบคลุม ผิวหน้าของแผ่นพื้น จะต้องไม่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาอย่างผิดวิธี หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การขีดข่วน การกระแทก การกรีดหรือการตัด

0912 Vintage Teak

ขนาด  8x193x1218  1.88 ตร.ม/กล่อง 12x190x1214 1.61ตร.ม/กล่อง การรับประกัน 
 1.  การรับประกันความทนทานของพื้นผิวไม้ต่อรอยขูดขีดจากสภาพการใช้งานปกติ
 2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากความชื้น น้ำ
 3. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากธรรมชาติ
 4. การรับประกันไม่ครอบคลุม การอยู่ในห้องที่ปิดมิดชิดอบอ้าวโดยไม่มีการระบายอากาศ การผึ่งแดดหรือเปียกน้ำที่เกิดจากอุบัติเหตุ
 5. ทางบริษัท ไม่รับประกันความเสียหายจากปลวก จึงแนะนำให้ทำการกำจัดปลวกในพื้นที่ก่อนที่ท่านจะติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 6. การรับประกันไม่ครอบคลุม ความผิดพลาดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง หรือ การดัดแปลงแก้ไขสินค้าให้เปลี่ยนไปจากเดิม
 7. การรับประกันไม่ครอบคลุม ผิวหน้าของแผ่นพื้น จะต้องไม่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการบำรุงรักษาอย่างผิดวิธี หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ เช่น การขีดข่วน การกระแทก การกรีดหรือการตัด

1026 Plan Beech

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

10617

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

10633 Light Gray Oak

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

10635 Dark Gray Oak

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

10647

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

1067 canyonbarn Oak

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

1070 Teak

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

1072 Versailles

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก

10722

ขนาด 8 x 192 x 1,205       8 แผ่น / 1.85 ตร.ม / กล่อง 12 x 193 x 1,205     12 แผ่น / 1.62 ตร.ม / กล่อง คุณสมบัติ
 • มีขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกแผ่นทั้งความหนา ความกว้าง ความยาว ความได้ฉาก ไม่แอ่นหรือโก่งตัว
 • รอยต่อแนบสนิทได้ระดับเดียวกัน
 • ปูง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ผิวหน้าทนความร้อนจากก้นบุหรี่ ล้อเลื่อน รอยขีดข่วน
 • สีไม่ซีดจางจากแสงแดดและแสงไฟ
 • ไม่เป็นแหล่งกำเนิดปลวก